Ośrodek "Historiae" obok sporządzania genealogii rodzin zajmuje się także szczegółowymi badaniami życia pojedynczych osób, proponująć:
I. Rys biograficzny

   Jest to zwięzła biografia (zazwyczaj około 20 stron) opracowana na podstawie materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę. Zakres zawartych w niej informacji może dotyczyć między innymi:
 • urodzenia i wydarzeń z dzieciństwa;
 • zarysu osobowości;
 • edukacji;
 • kariery zawodowej;
 • działalności społeczno-politycznej;
 • udziału w wydarzeniach dziejowych;
 • życia rodzinnego (małżonek/małżonkowie, dzieci, wnuki);
 • życia towarzyskiego;
 • miejsca zamieszkania.


II. Biografia

   Rozbudowana biografia (nawet do kilkuset stron), do opracowania której niezbędne będą poszukiwania źródeł archiwalno-bibliotecznych. Informacje podane w Rysie biograficznym potraktowane są tu w znacznie szerszym i dokładniejszym zakresie z obfitą ilością materiału źródłowego, ikonografii, a nawet zapisów audio-video na CD
:


III. Pomoc w redagowaniu wspomnień, pamiętników i biografii

   W zakres pomocy może wchodzić między innymi:
 • wybór formy literackiej biografii;
 • konstrukcja biografii;
 • poszukiwanie źródeł;
 • wybór i opracowanie źródeł;
 • redagowanie tekstu;
 • tworzenie indeksów tematycznych.