Ośrodek "HISTORIAE" zajmuje się badaniami genealogicznymi rodzin ze wszystkich warstw społecznych, narodowości i wyznań. Zakres prowadzonych badań i forma opracowania zgromadzonych informacji określane są przez Zleceniodawcę. Zachowywana jest pełna dyskrecja badań. Ośrodek proponuje między innymi:

I.  Drzewa genealogiczne

II. Bibliografia nazwiska

III. Potwierdzenie szlachectwa

IV. Rys historyczny o rodzinie

V.  Monografia rodu

VI. Porady genealogiczne

VII.  Archiwizacja rodzinnej dokumentacji i zdjęć

VIII. Albumy rodzinneI. Drzewa (tablice) genealogiczne

   Tablice genealogiczne potocznie zwane drzewami genealogicznymi to najbardziej popularne, graficzno-opisowe, zwięzłe opracowanie danych genealogicznych. Wyróżniamy:

 • tablice przodków po mieczu i kądzieli - kolejne pokolenia przodków danej osoby w liniach męskich i żeńskich;
 • tablice potomków - zestawienie wszystkich znanych potomków danej osoby, zarówno w liniach męskich, jak i żeńskich;
 • tablice rodowodowe - zestawienie wszystkich potomków danej osoby w liniach męskich, także kobiety z danego rodu lecz już bez ich potomstwa chyba, że nosiło nazwisko po rodzie matki;
 • tablice pokrewieństw - wykazanie, że dwie dane osoby o różnych nazwiskach mają wspólnego co najmniej jednego przodka;
 • tablice powinowactw - np. relacje pomiędzy krewnymi małżonków.

Treść podstawowego rekordu osobowego w drzewie zawiera:
 • imiona i nazwisko, przydomek, herb;
 • data i miejsce urodzenia, ślubu i zgonu;
 • stan społeczny (najważniejszy tytuł lub stanowisko, zawód lub zajęcie);
 • odniesienie do małżonka.
Możliwy jest również rekord rozszerzony, który dodatkowo zawiera:
 • wszystkie ważne tytuły, pełnione stanowiska, zawody lub zajęcia, wraz z podaniem okresu i miejsca ich sprawowania lub wykonywania;
 • inne szczególnie ważne wydarzenia z życia lub udział w wydarzeniach dziejowych wraz z ich datą i miejscem;
 • wykształcenie, czas i miejsce pobierania nauki, stopnie naukowe, odznaczenia;
 • posiadane dobra ziemskie;
 • informacje o świadkach chrztu i ślubu.

Styl wykonania tablic genealogicznych:
1. Schematyczny wykres:
  • różnorodne formy graficzne drzew (zależnie od sposobu rozłożenia osób, wielkości rekordu osobowego, rodzaju linii drzewa, typu czcionki);
  • możliwość dodania zdjęcia, rysunku herbu;
  • możliwość wykonania tła dla drzewa (np. herb, zdjęcie nieruchomości itp.);
  • możliwość dodania elementów zdobniczych;
  • wydruki jednobarwne (np. czarne) lub kolorowe;
  • druk laserowy lub wydruk z plotera (w zależności od wielkości drzewa);
  • formaty w zależności od ilości rekordów i powiązań genealogicznych między odpowiadającymi im osobami (najczęściej od A3 do A1, ale możliwe również większe);
  • każdorazowo przekazujemy także wersję cyfrową drzewa wykonaną w grafice wektorowej (plik w formacie EMF), która nawet przy bardzo dużych powiększeniach drzewa pozwala zachować jego graficzną jakość.

Rodowód von Dönhoffów herbu Własnego w formie schematycznego wykresu.
Kliknięcie na obrazek pozwoli pobrać przykład w oryginalnej jakości (plik ok. 2 MB w formacie EMF).
Przykładowy wywód przodków w formie schematycznego wykresu.
Kliknięcie na obrazek pozwoli pobrać przykład w oryginalnej jakości (plik ok. 4 MB w formacie EMF).


2. Drzewo wykonane klipartami

Wykonujemy także drzewa genealogiczne o klasycznym wyglądzie. Jednym ze sposobów wykonania takiego drzewa jest zastosowanie do jego budowy gotowych elementów graficznych - tzw. klipartów. Więcej na ten temat można znaleźć w dziale Internetowy sklep genealogiczno-heraldyczny, przy opisie sprzedawanego tam programu: "Drzewo genealogiczne - zestaw klipartów 2".
Rodowód Kossaków herbu Kos, przykład drzewa wykonanego w klipartach.
Kliknięcie na rysunek pozwoli wyświetlić jego powiększenie (plik ok. 3 MB w formacie JPG).


3. Drzewo wykonane piórkiem i tuszem

    Drzewa genealogiczne wykonywane odręcznie piórkiem i tuszem na szlachetnym papierze, to niepowtarzalne dzieła sztuki. Tu każdy najmniejszy detal jest wykonywany z iście benedyktyńską cierpliwością i dokładnością. Efektem tej mozolnej pracy są wspaniałe grafiki, nawiązujące swym stylem do drzew genealogicznych z okresu epoki renesansu, baroku, czy odrodzenia. Szczególnie ciekawe są drzewa wykonywane w stylu XVII i XVIII-wiecznych miedziorytów. Pnie, konary, gałęzie, a nawet małe gałązki i liście przemieszane są z uporządkowanymi pokoleniowo kartuszami, opisującymi poszczególnych przedstawicieli rodu. Drzewa te ozdabiane są dodatkowo rysowanym w ich tle pejzażem, np. morskim, nizinnym, górskim, miejskim, wiejskim - w zależności od tego z jakiego terenu pochodziła rodzina uwieczniona drzewem. Na życzenie Klienta wykonywane są także pejzaże z dostarczonego zdjęcia lub obrazu, który bezpośrednio przedstawia rodzinną miejscowość, czy rodową siedzibę. Możliwy jest także cały szereg innych elementów graficznych np.: rodowe herby; symbole grup społecznych i zawodowych (do których zaliczały się osoby widniejące na drzewie); panoplia; postument informujący jaką rodzinę przedstawia drzewo i kto np. je ufundował. Istnieje także możliwość wprowadzenia na drzewo grafik z podobiznami znajdujących się tam osób, o ile dostarczone zostaną ich zdjęcia lub portrety. Wielkość takich grafik oczywiście zależna jest głównie od ilości osób jaka ma zostać uwzględniona na drzewie. Zazwyczaj jest to arkusz wielkości 50 x 70 cm, możliwe są jednak znacznie większe formaty.

Rodowód Czachowskich herbu Korab. Przykład drzewa wykonanego piórkiem i tuszem.
Kliknięcie na obrazek wyświetli powiększenie.
Rodowód Szalewiczów herbu Szaława.
Przykład drzewa wykonanego piórkiem i tuszem, opublikowanego w książce
Andrzeja Szalewicza, Rodopis Szalewiczów. Czy wszyscy pochodzimy od jednego przodka, Warszawa 2008.
                        Kliknięcie na obrazek wyświetli powiększenie (plik ok. 5 MB w formacie JPG).


  

Rodowód Łazowskich herbu Krzywda. Przykład drzewa wykonanego piórkiem i tuszem.


  


Rodowód Osuchowskich herbu Korab. Przykład drzewa wykonanego piórkiem i tuszem.4. Drzewo wykonane akwarelą

Jest to drzewo narysowane piórkiem i tuszem, a następnie pomalowane kolorową akwarelą.Rodowód gdańskich patrycjuszy Hewelke herbu Własnego. Przykład wykonania drzewa tuszem i akwarelą.
Kliknięcie na obrazek wyświetli powiększenie (plik ok. 0,7 MB w formacie JPG).


II. Bibliografia nazwiska

   Jest to opracowanie powstałe na podstawie kilkuset publikacji typu: who is who, słowniki biograficzne, literatura biograficzna, herbarze i spisy nazwisk szlacheckich*, księgi absolwentów, spisy cmentarne, wykazy osób represjonowanych. Pod kątem danego nazwiska przeglądane są także inne opracowania, szczególnie te dotyczące rejonu wskazanego przez Zleceniodawcę. Proponowaną treścią opracowania jest:
 • opis bibliograficzny publikacji uwzględnionych kwerendą biblioteczną (na życzenie Zleceniodawcy także osobna skrócona bibliografia pozycji objętych kwerendą, a nie wzmiankujących nazwiska);
 • krótki opis informacji odnoszących się do wskazanego nazwiska, zamieszczonych w poszczególnych publikacjach;
 • zbiór kserokopii (lub zdjęć na CD) najistotniejszych fragmentów publikacji odnoszących się do wskazanego nazwiska.

*Występowanie danego nazwiska w herbarzach lub spisach nazwisk szlacheckich nie jest dowodem na szlacheckie pochodzenie osoby noszącej obecnie takie samo nazwisko.III. Potwierdzenie szlachectwa

   Są to badania mające na celu wywiedzenie szlachectwa danej osoby, jeśli pochodzi z rodziny, która takowe posiadała, a z różnych przyczyn w trakcie burzliwych dziejów naszego kraju, czy też z powodów zagmatwanych losów rodziny zostało ono utracone lub zapomniane. Wynikiem badań jest pisemne, liczące od kilkunastu do kilkudziesięciu stron (niekiedy więcej w zależności od ilości zdobytych materiałów) opracowanie, w skład którego wchodzi:
 • ogólne przedstawienie osoby, dla której sporządzany jest wywód szlachectwa (np. imiona, data i miejsce urodzenia, wykształcenie, zawód, pełnione stanowiska, szczególne osiągnięcia, miejsca zamieszkania, ślubu, dane o małżonku, dzieciach, bądź wnukach - dobór informacji według wskazań Zleceniodawcy);
 • wywód genealogiczny do ostatniego znanego przedstawiciela rodu posiadającego poświadczone szlachectwo (pokrewieństwo z tą osobą);
 • kopie dokumentów i innych źródeł potwierdzających szlachectwo (np. akt nobilitacyjny, indygenat, dyplom szlachecki, dokumenty sądowe, akta heroldii, zapisy w herbarzach itp.);
 • najwybitniejsi przedstawiciele rodu;
 • podanie nazwy i wizerunków odnalezionego herbu, jego opis słowny (blazonowanie), legendę herbową, wiersze na rodowców, wykaz innych rodzin używających ten herb;
 • wskazanie ewentualnych posiadłości będących na przestrzeni wieków w posiadaniu rodziny.


IV. Rys historyczny o rodzinie

   Jest to opracowanie pisemne dotyczące rodziny, jej nazwiska i pochodzenia (zazwyczaj około 30 stron, niekiedy więcej w zależności od ilości posiadanych materiałów), w którym znajdują się takie informacje jak:
 • źródłosłowie nazwiska;
 • obecne występowanie nazwiska w poszczególnych rejonach Polski;
 • dane o żyjących członkach rodziny według podstawowych lub rozszerzonych rekordów osobowych (patrz: I. Drzewa genealogiczne), zebrane głównie na podstawie materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę;
 • ustalenie warstwy społecznej, z której pochodzi rodzina;
 • wywód przodków rodziny (na podstawie dokumentów i informacji Zleceniodawcy);
 • krótki opis najważniejszych, dawniej żyjących przedstawicieli rodziny;
 • drzewo genealogiczne rodziny;
 • w przypadku stwierdzenia przynależność do polsko-litewskiego stanu szlacheckiego podanie herbu jakim pieczętowali się dawniej członkowie rodu (jego wizerunek i opis) oraz nazwiska innych rodzin należących do tego samego rodu herbowego;
 • kopie najważniejszych źródeł dotyczących rodziny, zdjęcia jej przedstawicieli;
 • mapy rejonów związanych z rodziną (z dokładną lokalizacją miejscowości w których żyli).V. Monografia rodu

   Jest to obszerne, możliwie szczegółowe opracowanie dziejów rodu (nawet do kilkuset stron), wykonane na podstawie przeprowadzonych przez Ośrodek dokładnych kwerend archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych. Zawiera między innymi:
 • informacje dotyczące źródłosłowu nazwiska i najstarsze o nim wzmianki, także źródłosłów i najstarsze wzmianki o nazwiskach żon oraz mężów córek badanego rodu;
 • opisowy wywód genealogiczny całego rodu z wyodrębnieniem poszczególnych linii;
 • ustalenie warstw społecznych rodu, pochodzenia narodowościowego i wyznania;
 • w przypadku stwierdzenia przynależności do polsko-litewskiego stanu szlacheckiego podanie herbu jakim pieczętowali się członkowie rodu (jego wizerunek i opis, a jeśli istnieje także legendę o jego powstaniu i odmiany) oraz nazwiska innych rodzin należących do tego samego rodu herbowego z krótką informacją o najwybitniejszych jego przedstawicielach;
 • opisanie poszczególnych przedstawicieli rodu z podaniem m.in.:
  - imion, nazwisk i przydomków,
  - dat i miejsc wydarzeń metrykalnych (urodzenia, ślubów, rozwodów i separacji, zgonu i pogrzebu),
  - wszystkich istotnych tytułów lub stanowisk, zawodów i sposobów zarobkowania, wraz z podaniem okresu i miejsca ich sprawowania lub wykonywania;
  - wykształcenia, czasu i miejsca pobierania nauki, stopni naukowych, szczególnych osiągnięć i umiejętności, zainteresowań, otrzymanych odznaczeń i innych uhonorowań;
  - informacji o małżonkach, chrzestnych, niekiedy przyjaciołach, także informacje o świadkowaniu dla innych osób na chrztach i ślubach;
  - udziału w wydarzeniach dziejowych;
 • tablice rodowodowe wszystkich linii rodu;
 • tablice wywodu przodków po mieczu i kądzieli;
 • tablice pokrewieństw i powinowactw z historycznymi i współczesnymi wybitnymi ludźmi: władzy, polityki, wojska, nauki, sztuki itp. (jeśli takowe związki miały lub mają miejsce);
 • róże dane statystyczne odnoszące się do aspektów biologicznych i społecznych rodu (np. średnia długość życia, średnia wieku zawierania małżeństw, dzietność, ewentualne choroby dziedziczne, przyczyny śmierci);
 • opisanie elementów życia codziennego przodków w poszczególnych epokach i rejonach geograficznych, szczególnie zaś: przybliżenie wykonywanych przez nich zawodów, sposobu ubierania i odżywiania, kultywowanych obyczajów i wierzeń, dawnej mentalności, obchodzonych świąt;
 • informacje dotyczące historii miejscowości w których żyli i działali członkowie rodu;
 • informacje geograficzno-przyrodnicze odnoszące się do miejsc w których żyli;
 • kopie dokumentów metrykalnych (kościelne i USC);
 • kopie innych dokumentów dotyczących rodu (np. listy, wyciągi z pamiętników, dyplomy, świadectwa, testamenty, akty i wyciągi hipoteczne, źródła bibliograficzne);
 • reprodukcje obrazów i rzeźb nagrobnych oraz fotografie przedstawiające przodków oraz ich groby (jeśli takowe istnieją);
 • reprodukcje archiwalnych rysunków, obrazów i fotografii dawnych i obecnych nieruchomości związanych z przodkami lub do nich należących (jeśli takowe nieruchomości były i zachowały się dotyczące ich archiwalia), także fotografie ich stanu obecnego;
 • przypisy do informacji zawartych w monografii, obszerny wykaz zbiorczy wszystkich wykorzystanych źródeł oraz tych poszerzających lub uzupełniających poruszane w monografii tematy;
 • ewentualne indeksy osobowe i geograficzne.

       

 Przykładowy fragment monografii (podobnie opracowywany jest rys historyczny o rodzinie)
VI. Porady genealogiczne

   Dotyczą zapytań odnośnie badań genealogicznych, szczególnie jeśli chodzi o tzw. "martwe punkty", przy których zaistnieniu następuje brak koncepcji kierunku dalszych poszukiwań. Porady wykonywane są zazwyczaj drogą internetową (e-mail) lub telefonicznie. W przypadku porad nie wymagających bezpośredniego spotkania, zapoznania się z materiałami źródłowymi, czy większych przygotowań, porady są bezpłatne.VII. Archiwizacja rodzinnej dokumentacji i zdjęć

   Ośrodek oferuje fotografowanie i skanowanie (do formatu nieco ponad A3) oraz zapis na płytach CD, dokumentów (np. metryki, świadectwa, dokumenty majątkowe) i fotografii rodzinnych, które należy zachować przed niszczącym je upływem czasu, dla przyszłych pokoleń.VIII. Albumy rodzinne

  To redagowane ze zdjęć przekazanych przez Klienta albumy w wersji klasycznej:
 • w różnych: formatach, oprawach i zdobieniach;
 • z opcją ręcznie malowanych ramek okalających zdjęcia;
 • z opcją stylowego, ręcznie wykonanego opisu zdjęcia (treścią wskazaną przez Klienta);

  Mogą to być przykładowo albumy:
 • historia rodziny - album przedstawiający zdjęcia członków rodziny i wydarzenia z nimi związane, na przestrzeni kilku pokoleń;
 • życiorys jednej osoby - album przedstawiający zdjęcia wybranej osoby wykonane w przeciągu całego jej życia;
 • wydarzenie okolicznościowe - np. album: porodu, chrztu, pierwszej Komunii, bierzmowania, ślubu, obchodzonych imienin lub urodzin, szczególnych obchodów jubileuszowych, obrony pracy naukowej, imprezy towarzyskiej, pogrzebu;
 • nasz dom - album przedstawiający zdjęcia i opisy wybranej nieruchomości, np. nasz dom i jego zmiany na przestrzeni dziesięcioleci;
 • kolekcja zbieracza - album ze zdjęciami i opisem kolekcjonowanych przedmiotów, np. trofea myśliwskie, broń, monety itp.