Są to obszerne (nawet do kilkuset stron) opracowania dotyczące historii oraz stanu aktualnego danej: firmy, instytucji, stowarzyszenia, zawierające między innymi:

 • kulisy powstania firmy i sylwetki założycieli;
 • informacje o charakterze działalności (jego ewentualnych zmianach w przeszłości);
 • dane o strukturze organizacyjnej;
 • wyniki działalności, szczególne osiągnięcia, zdobyte wyróżnienia i nagrody;
 • informacje o branży/sektorze, w którym działa opisywany podmiot;
 • sylwetki byłych i obecnych członków władz;
 • sylwetki zasłużonych pracowników;
 • wywiady z byłymi i obecnymi członkami władz i pracownikami;
 • chronologiczne spisy pracowników;
 • fotografie siedziby, ewentualnych wyrobów, itp.;
 • plany sytuacyjne siedziby;
 • opisy w prasie i publikacjach książkowych;
 • planowany rozwój.