Ośrodek "HISTORIAE" realizuje:I. Poszukiwania członków rodzin

   Ośrodek "HISTORIAE" udziela pomocy w poszukiwaniach osób, których miejsce pobytu nie jest znane. Szczególnie chodzi tu o:
  • ustalanie i poszukiwania biologicznych rodziców (np. dla osób niegdyś adoptowanych);
  • poszukiwania krewnych zaginionych podczas wojny (także ich potomstwa);
  • poszukiwania członków rodzin, z którymi zerwano przed laty kontakty;
  • pomoc w odnawianiu zerwanych kontaktów rodzinnych.


II. Poszukiwania spadkobierców

   W przypadku gdy zmarła osoba nie pozostawiła po sobie testamentu następuje dziedziczenie ustawowe. Najważniejszym regulatorem dziedziczenia, to jest sposobem dyspozycji spadku, jest stopień pokrewieństwa i powinowactwa osób żyjących ze zmarłym. Niejednokrotnie niewiadomo jednak czy istnieją osoby uprawnione do spadku, względnie czy jeszcze żyją. Ośrodek "HISTORIAE" zajmuje się poszukiwaniem takich osób i wykazywaniem ich prawa do spadku po zmarłym w oparciu o przeprowadzane badania genealogiczne. W przypadku istnienia testamentu i wzmiankowania w nim osób uprawnionych ustalane jest także miejsce ich pobytu jeśli takowe nie jest w chwili otwarcia testamentu znane.III. Poszukiwania grobów bliskich

   Są to badania terenowe poprzedzone wywiadem rodzinnym, analizą rodzinnej dokumentacji oraz badaniami archiwalno-bibliotecznymi, polegające na ustaleniu miejscowości i dokładnej lokalizacji w terenie (o ile to możliwe) miejsca pochowania wskazanej osoby. W przypadku jego odnalezienia wykonywana jest także na życzenie Klienta dokumentacja fotograficzna i opisowa bezpośrednio grobu lub/i domniemanego rejonu miejsca złożenia zwłok owej osoby
.