"HISTORIAE" to działająca od 2005 roku profesjonalna firma zajmująca się badaniami historycznymi w szczególności zaś takimi dziedzinami jak: genealogia, heraldyka i historia regionalna. Ośrodek przeprowadza poszukiwania archiwalne i biblioteczne, wykonuje opracowania ze wspomnianych dziedzin historii, redaguje księgi jubileuszowe firm, projektuje herby i weksylia miejscowości oraz jednostek samorządowych. W zakres jej działalności wchodzą także: odszukiwanie spadkobierców i zaginionych członków rodzin, archiwizacja rodzinnej dokumentacji, określanie stanu prawnego nieruchomości, tworzenie dokumentacji fotograficznej i eksploracja terenu wykrywaczami metali. Ponadto oferuje obsługę prywatnych i zakładowych archiwów. Pełny i szczegółowy zakres usług przedstawia dział “Oferta”.

 
Ośrodek "HISTORIAE" założył i prowadzi Paweł Szymon Towpik - pasjonat historii z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie badań genealogicznych i regionalnych, absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Geodezji i Kartografii (specjalność - Gospodarka Nieruchomościami) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, autor publikacji, referatów i projektów historyczno-kulturalnych. Obecnie doktorant na Uniwersytecie Zielonogórskim, przygotowuje pracę z zakresu demografii i genealogii ludności dekanatu iwacewskiego, kobryńskiego i prużańskiego w XVI-XIX w. (dziś Białoruś). W latach 1998-2002 działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów; współzałożyciel i członek Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego od 2005 r.; członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego od 2009 r. i Polskiego Towarzystwa Historycznego od 2014 r.; współzałożyciel i Sekretarz Polskiej Wspólnoty Heraldycznej od 2010 r. oraz członek International Heraldry Society od 2014 r.


  Stałym współpracownikiem Ośrodka "HISTORIAE" jest Tomasz Maciej Steifer - artysta plastyk i heraldyk z ponad 35-letnim doświadczeniem, absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki - Katedra Konserwacji Starych Druków i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Twórca malarstwa sztalugowego i ściennego, autor opracowań plastycznych książek, wykonawca grafik genealogicznych i heraldycznych, czołowy edytor  polskiej Wikipedii w zakresie zagadnień heraldycznych. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, założyciel i Wiceprzewodniczący Polskiej Wspólnoty Heraldycznej, członek International Assotiation of Ameteur Heralds oraz International Heraldry Society.

  Stałym Współpracownikiem i okresowym rezydentem Ośrodka "HISTORIAE" w Berlinie oraz mormońskiej Family History Library w Salt Lake City (USA) jest Tadeusz Hubert Piłat - absolwent Wydziału Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie badawcze i wydaną w 2003 roku akredytację od International Commission for the Accreditation of Professional Genealogists (ICAPGen) w USA, jako genealog specjalizujący się w badaniach rodzin polskiego pogranicza oraz rodzin żydowskich; jego domeną jest również genealogia Łemkowszczyzny i Śląska Opolskiego oraz badania na terenie Niemiec, Czech i Słowacji. Znawca polskich bibliotek prywatnych i starodruków z XVI-XVIII wieku.


 

     Ośrodek współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz utrzymuje kontakty z naukowcami innych czołowych polskich uniwersytetów (między innymi: Jagiellońskiego w Krakowie, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mikołaja Kopernika w Toruniu), Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego przy Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, historykami z krajów ościennych, stowarzyszeniami mniejszości narodowych i etnicznych, związkami wyznaniowymi, Polakami mieszkającymi w byłych krajach ZSRR oraz Polonią amerykańską.