Poszukiwania archiwalne i biblioteczne
  Genealogia
  Biografie
  Heraldyka i weksylologia
  Regionalia
  Kontakty rodzinne
  Badania nieruchomości
  Poszukiwania wykrywaczami metali
  Księgi jubileuszowe firm
  Obsługa archiwów